Optiek Karine Bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Karine Bosmans op info@optiekkarine.be

Verwerkingsdoeleinden
Optiek Karine bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.
(a) toestemming,
(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Optiek Karine bvba verbonden zijn of met enige andere partner van Optiek Karine bvba.
Optiek Karine bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@optiekkarine.be;

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Cookies
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die wij op uw apparaat of computer opslaan wanneer u onze website bezoekt. We maken gebruik van functionele en analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en de gebruikservaring te verbeteren. We delen deze informatie niet met derden.

Wanneer gebruiken we cookies?
Bij uw eerste bezoek krijgt u een melding dat wij cookies gebruiken en heeft u de keuze alle cookies te accepteren of per domein te kiezen.

Welke cookies gebruiken we?
Naast functionele cookies – cookies die nodig zijn voor de goede werking van de website – maken wij ook gebruik van cookies die uw surfgedrag op onze website registreren. Dit geeft ons de mogelijkheid om onze website te optimaliseren en beter af te stemmen op het gedrag van de bezoeker. Dit zijn de zogenaamde cookies voor statistieken.
Daarenboven zijn er ook cookies voor marketing doeleinden. Ze zorgen voor reclame op maat, m.a.w. de reclame wordt op uw surfgedrag afgestemd.

Hoe kan je je cookie-instellingen aanpassen?
Als u niet wilt dat we cookies plaatsen op uw apparaat of computer, kan u het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van uw browser. Hou er rekening mee dat de website minder goed functioneert indien u bepaalde cookies uitschakelt.

Ultra one day banner