Retourbeleid

Verzakingsrecht

U heeft het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. ​Een melding hiervan dient schriftelijk te gebeuren, binnen de termijn hier voor vermeld. Als u van het verzakingsrecht gebruik wil maken, moeten de goederen onbeschadigd en in originele, onbeschadigde verpakking teruggestuurd worden naar Optiek Karine. En dit op eigen kosten. Als de verpakking beschadigd is, krijgt u 50% van het aankoopbedrag terug. Na ontvangst van het retourpakket, storten we het door u betaalde bedrag (exclusief verzendkosten) terug op uw rekening. Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het bedrag niet terugbetaald. Als u in plaats van het bedrag een ander product in de plaats wil, moet u de verzendkosten (indien van toepassing) hiervan betalen. Goederen die specifiek voor u ontworpen zijn of voor u besteld zijn worden niet teruggenomen. In dit geval kan u zich dus niet beroepen op het verzakingsrecht.

​U kan beroep doen op uw verzakingsrecht door te mailen naar: info@optiekkarine.be of u kan dit doen per post.

Ultra one day banner